KIRAN DA OLSA KIRIL DÜŞ FAKAT EĞİLME SAKIN

6 Mart 2010 Cumartesi

Amerika ile işbirliği

       İş birliği güzel Türkçe'mizde amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklıklarını tanımlıyor. Örneğin amaç ve çıkarları bir olan devletler birbirleriyle ekonomik, kültürel, askeri işbirliği hatta dayanışma içine girebiliyorlar. Bu işbirliğinin temel koşulunu ise devletlerin bağımsızlığının korunması oluşturuyor.
       Canımız ülkemiz, bazılarınca stratejik müttefik olarak kabul edilen hegemonya peşindeki ABD ile çeşitli konularda işbirliği içine sokuluyor. Oysa örneğin Türkiyemizin ABD ile savunma işbirliği içine girmesi işbirliğinin tanımına göre ancak Türk ordusunun Amerikan çıkarları doğrultusunda çalışması anlamını taşıyor.
        Amerikanın askeri amaçlarını gerçekleştirme, çıkarlarını savunma görevini, Türkiye'de Savunma işbirliği ofisi adı altında ODC denen (Ofice of Defense Cooperation) başında bir tümgenaralin bulunduğu örgüt yürütüyor.  Görev, çıkarların ve amaçların ortak olmadığı daha doğrusu çatıştığı  Türk-Amerikan savunma işbirliği olduğuna göre mantık ODC'nin yöneliminin Türk ordusuna dönük çalışıyor olmasını gerektiriyor.
       Denilebilir ki ABD ile her hangi bir konuda iş birliği yapmak, o konuda ABD amaç ve çıkarlarına uymak anlamını taşıyor.
       Bu ister ekonomik, kültürel işbirliği yönünde olsun isterse de teröre karşı ya da askeri yönde olsun başka türlü olamaz. Örneğin ABD ve Türkiye arasındaki terore karşı işbirliği Türkiye'de ABD'nin amaç ve çıkarlarına tehdit olarak algıladığı milli kuvvetlere yönelen bir işbirliğini içerir. Bu ise kendi silahınla kendini vurmak ya da intihar etmekten başka bir anlam taşımıyor. Bunun kanıtı sahipsizlikten çıkışsızlığa düşen subaylarımızın intiharlarıdır.
     ABD'nin hedefinde, amacı ve çıkarıyla örtüştüremediği milli ordunun ve milli kuvvetlerin olduğu çok açık. O, kültürel hegemonyanın üzerine politik hegemonyayı
kurduktan sonra milli kuvvetleri sürekli döverek yumuşatıp özellikle de ordumuzu istediği yönde kullanarak amaç ve çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Hayalleri gerçeklerin önüne geçmiş zavallı, bunu başarabileceğini sanıyor.
       Yine ABD'nin Türkiye'yle olan karşılıklı istihbarat paylaşımı konusundaki işbirliği de aynı yönde ABD istihbarat örgütlerinin Türk istihbarat örgütlerini kendi stratejik amacı doğrultusunda işbirliğine itmek, kakmaktan başka bir anlam taşımıyor.
       Evet diyeceksiniz ki ABD ile Türkiye'nin hiç mi ortak amacı olamaz. Olur. Bal gibi olur. Ama yazımızın başında da belirttiğimiz gibi devletimiz tam bağımsız olursa, ABD emperyalizmi mahv ve nabut olursa...  Ya da iki eşit devlet söz konusu olursa.


      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder